Tbpgr Blog

Employee Experience Engineer tbpgr(てぃーびー) のブログ

Ruby | Kernel | loop

概要

Kernel#loop { ... } -> object

詳細

永遠にブロックの評価を繰り返す。
中断する場合はbreakを使用する。
breakは戻り値を設定可能。

サンプルコード
cnt = 0
ret = loop do
  break ("hoge") if cnt > 5
  cnt += 1
end

puts ret
puts cnt

出力

hoge
6