Tbpgr Blog

元エンジニア 人事 tbpgr(てぃーびー) のブログ

Ruby | Kernel | format

概要

Kernel#format(format, *arg) -> String

詳細

C言語の sprintf の類似機能。
詳細については後述のリンク先の公式ドキュメント参照

サンプルコード
puts format "%c", 97
puts format "%c, %s, %i", 'a', 'hoge', '0b1000'
出力
a
a, hoge, 8